Tag Archive: 'kosmiczna'

Samotność kosmiczna

W psychologii pojęcie samotności to teoria względna. Generalnie istnieje bardzo różnorodne ujęcie tego problemu natury społecznej, z którym zmaga się aktualnie coraz szersze grono ludzi. Warto wiedzieć jednakże, że samotność samotności nierówna, a wynika to w głównej mierze z faktu, że wydziela się obecnie całą masę rozmaitych wariantów samotności. Jednym z wariantów samotności jaka jest [...]