Usprawiedliwienia nieobecności dziecka w szkole prosimy dostarczać w przeciągu dwóch tygodni.
Usprawiedliwienia