Dane kontaktowe:
tel. 58 302 20 10 w 208 lub 209
wszelkie sprawy można kierować do pedagoga szkolnego również przez Platformę Edukacyjną.
Pedagog szkolny
Katarzyna Kułaczkowska
Telefony do poradni zdrowia psychicznego:
58-556-27-23 Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna ul. Gospody 7
58-305-24-12 Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna ul. Jaskółcza 7/15
58-301-51-32 Poradnia Terapii Leczenia Uzależnienia od Alkoholu ul. Zakopiańska 37
58-302-04-42 Poradnia Terapii i Profilaktyki Uzależnień MONAR ul. Srebrniki 9
Bliżej siebie – dalej od narkotyków - Poradnik dla rodziców
Szkolny program profilaktyki
Smak życia, czyli debata o dopalaczach
Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Strona do anionimowego kontaktu dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Strona Poświęcona Dziecku W Sieci
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 ul Związku Jaszczurczego 4
Poradnia Rodzinna ul. Agrarna 2
Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
Polityka wewnętrzna placówki