Projekt, wykonanie i aktualizacja strony - Joanna Caban
sekretariat-gimnazjum29@list.pl
Gimnazjum nr 29
im. Jana Kochanowskiego
w Gdańsku
ul.Beethovena 20,
tel. 58 302 20 10 oraz 0604 339 975