Projekt, wykonanie i aktualizacja strony - Joanna Caban
Herb miasta Gdańsk
Szkoła bez przemocy
WYDARZENIA :
 
 
 
List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców
Badanie edukacyjne - ankieta dla rodziców dzieci
W czwartek 22.06. br. o godz. 17.30 odbędzie się zebranie dla rodziców oddziałów “0” i klas “I”,a o godz. 18.00 dla klas IV i VII.
WNIOSEK RODZICA O PRZYJĘCIE UCZNIA DO  KLASY IV/VII SP-43
rekrutacji do szkół ponagimnazjalnych